Page is under construction!

Dokumenti 2022:
- Obavestenje o akcionarima o prinudnom otkupu akcija PP Vojvodina

- Izvestaj o bitnom dogadjaju PP Vojvodina 20.03.2023

- Poziv za vandrednu sednicu skupstine akcionara PP Vojvodina 20.03.2023

- Zapisnik sa vandredne sednice skupstine akcionara PP Vojvodina 18.11.2022

- Politika naknada clanovima odbora direktora PP Vojvodina 18.11.2022

- Odluka o izmenama i dopunama statuta 18.11.2022. PP Vojvodina

- Izvestak o bitnom dogadjaju 18.11.2022. PP Vojvodina

- Predlog odluke o izmenama i dopunama statuta

- Poziv za vandrednu sednicu skupstine akcionara PP Vojvodina 18.11.2022

- Predlog politike naknade clanovima odbora direktora PP Vojvodina

- Obavestenje o sticanju sopstvenih akcija PP Vojvodina

- Zapisnik sa vandredne sednice skupstine akcionara PP Vojvodina 01.07.2022

- Izvestaj o donetim odlukama sa redovne sednice skupstine akcionara PP Vojvodina 17.06.2022

- Zapisnik sa redovne sednice skupstine akcionara PP Vojvodina 17.06.2022

- Odluka o raspodeli dobiti

- Izvestaj o bitnom dogadjaju

- Poziv za vandrednu sednicu skupstine akcinara PP Vojvodina 01.07.2022

- Poziv za redovnu sednicu skupstine akcinara PP Vojvodina 17.06.2022

Obavestenje o smanjenju kapitala drustva PP Vojvodina

Dokumenti 2021:
Obavestenje o sticanju sopstvenih akcija drustva PP Vojvodina

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija drustva PP Vojvodina

Odluka o sticanju sopstvenih akcija drustva PP Vojvodina 29.11.2021

Izvestaj o bitnom dogadjaju PP Vojvodina 29.11.2021

Poziv za vandrednu sednicu skupstine akcionara 29.11.2021

Odluka o sticanju sopstvenih akcija

Obavestenje o ponistaju sopstvenih akcija drustva PP Vojvodina AD Sombor

Obavestenje o informaciji koja se neposredno odnosi na izdavaoca PP Vojvodina AD Sombor

Odluka o usvajanju revizorskog izvestaja

Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja o poslovanju

Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja za 2020. godinu

Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu

Zapisnik sa vandredne sednice skupstine akcionara 01.06.2021

Odluka o sticanju sopstvenih akcija

Izvestaj o bitnom dogadjaju 01.06.2021

Predlozi odluka

Poziv za redovnu sednicu skupstine akcionara PP Vojvodina 21.06.2021

Godisnji dokument o objavljenim informacijama

Ukupan broj akcija na dan

Predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija

Poziv za vandrednu sednicu skupstine akcionara PP Vojvodina 01.06.2021

Godisnji finansijski izvestaj o poslovanju 2020

Odluka o ponistenju sopstvenih akcija i smanjenje osnovnog kapitala

Dokumenti 2020:
Obavestenje o sticanju sopstvenih akcija

Obavestenje akcionarima- Zbog velikog interesovanja akcionara, kanelarija na ekonomiji PP Vojovdine bice otvorena i sutra 28.11.2020 od 09h do 12h

Obavestenje akcionarima

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija

Zapisnik sa vandredne sednice skupstine akcionara 16.11.2020

Odluka o sticanju sopstvenih akcija

Izvestaj o bitnom dogadjaju (odzanoj vandrednoj sednici skupstine ) 16.11.2020

Predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija

Poziv za vandrednu sednicu skupstine akcinara 16.11.2020

Izvestaj o bitnom dogadjaju 31.07.2020.

Zapisnik sa redovne sednice skupstine akcionara akcionara PP Vojvodina 31.07.2020

Predlog odluke o usvajanju dnevnog reda za sednicu skupstine akcionara PP Vojvodina 31.07.2020

Poziv za redovnu sednicu skupstine akcionara 31.07.2020

Zapisnik sa vandredne sednice skupstine akcionara 11.03.2020

Izvestaj o bitnom dogadjaju 11.03.2020.

Predlog odluke o usvajanju predlozenog dnevnog reda za sednicu skupstine akcionara 11.03.2020.

Dokumenti 2019:
Zapisnik sa vandredne sednice skupstine akcionara od 28.12.2019 godine

Predlog odluke o usvajanju predlozenog dnevnog reda za sednicu skupstine akcionara 28.12.2019 godine

Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa sednice redovne skupstine 25.06.2019 godine za sednicu skupstine akcionara 28.12.2019

Predlog odluke o razresenju imenovanju eksternog revizora za PP Vojvodina AD Sombor za 2019 godinu

Poziv za vandrednu sednicu Skupstine akcionara PP "Vojvodina" AD Sombor za 28.12.2019

Zapisnik sa redovne sednice Skupstine akcionara PP "Vojvodina" AD Sombor odrzane 25.06.2019

Odluke Skupstine i gl.listici PP "Vojvodina" AD Sombor 25.06.2019

Izvestaj o bitnom dogadjaju PP "Vojvodina" AD Sombor 25.06.2019

Predlog odluke o usvajanju predlozenog dnevnog reda za redovnu sednicu skupstinu akcionara PP "Vojvodina" AD Sombor 25.06.2019

Poziv za redovnu sednicu skupstinu akcionara PP "Vojvodina" AD Sombor 25.06.2019

Godisnji finansijski izvestaj za 2018. godinu za PP "Vojvodina" AD Sombor

Godisnji dokument o objavljenim inormacijama PP "Vojvodina" AD Sombor

Dokumenti 2018:
Objava za sajt PP "Vojvodina" AD Sombor

Zapisnik sa vandredne sednice skupstine akcionara PP "Vojvodina" AD Sombor, odrzane 14.09.2018.

Izvestaj o bitnom dogadjaju PP "Vojvodina" AD Sombor, od 14.09.2018.

Predlozi odluka za sednicu skupstine akcionara PP "Vojvodina" AD Sombor, za 14.09.2018.

Poziv za vandrednu sednicu skupstine akcionara PP "Vojvodina" AD Sombor, dana 14.09.2018.

Zapisnik sa redovne sednice skupstine akcionara PP "Vojvodina" AD Sombor odrzane 25.06.2018.

Odluka o raspodeli dobiti PP "Vojvodina" AD Sombor

Odluka o imenovanju eksternog revizora PP "Vojvodina" AD Sombor, za 2018. godinu

Odluka o usvajanju Godisnjeg izvestaja o poslovanju PP "Vojvodina" AD Sombor

Odluka o sticanju sopstvenih akcija PP "Vojvodina" AD Sombor

Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja PP "Vojvodina" AD Sombor, za 2017. godinu

Odluka o usvajanju izvestaja revizora za PP "Vojvodina" AD Sombor, za 2017. godinu

Odluka o usvajanju izvestaja Odbora Direktora PP "Vojvodina" AD Sombor, za 2017. godinu

Poziv za redovnu sednicu skupstine akcionara PP "Vojvodina" AD Sombor

Materijali za redovnu skupstinu akcionara PP "Vojvodina" AD Sombor

Godisnji finansijski izvestaj za 2017 PP "Vojvodina" AD Sombor

Odluka o otkazivanju skupstine akcionara PP "Vojvodina" AD Sombor

Poziv za redovnu sednicu skupstine akcionara PP "Vojvodina" AD Sombor

Dokumenti 2017:
Poziv za vandrednu sednicu skupstine akcionara PP "Vojvodina" AD Sombor

Zapisnik sa skupstine PP "Vojvodina" AD Sombor 14.09.2017

Osnivacki akt:
Osnivacki akt PP "Vojvodina" AD Sombor

Statut:
Odluka o izmenama i dopunama statuta PP "Vojvodina" AD Sombor

Poljoprivredna proizvodnja "Vojvodina" AD Sombor

Venac Vojvode Radomira Putnika 1,

25000 Sombor


Telefon: +381 25 515 0161 Email: ppvojvodina@abp.rs